web analytics
Invertor electric 12V/220V, 600W Generatoare electrice
Invertor electric 12Vcc / 220Vca, putere 600W....
800,00 RON
Invertor electric 12V/220V, 1.000W Generatoare electrice
Invertor electric 12Vcc / 220 Vca, putere 1.000 W....
1.200,00 RON