Centrifuge radiale, Lyson Classic

Centrifuga apicola radiala 20 rame 1/2 600 mm Lyson Classic Line
Centrifuga apicola radiala 20 rame 1/2 600 mm Lyson Classic Line Centrifuge radiale
Centrifuga apicola radiala Lyson Classic Line cu diametrul de 600 mm....
2.600,00 RON
Centrifuga apicola radiala 20 rame 1/2 electrica Lyson Classic Line
Centrifuga apicola radiala 20 rame 1/2 electrica Lyson Classic Line Centrifuge radiale
Centrifuga apicola radiala cu diametrul de 600 mm. Actionare: Manual...
3.600,00 RON
Centrifuga apicola radiala 30 rame 1/2, 24 rame 3/4 720mm LYSON
Centrifuga apicola radiala 30 rame 1/2, 24 rame 3/4 720mm LYSON Centrifuge radiale
Centrifuga radiala cu diametrul de 720 mm. Capacitate: 30 rame 1/2, 24...
4.850,00 RON
Centrifuga apicola radiala 30 rame de 1/2, 24 rame de 3/4 sau 12 rame de 1/1 800mm LYSON
Centrifuga apicola radiala 30 rame de 1/2, 24 rame de 3/4 sau 12 rame de 1/1 800mm LYSON Centrifuge radiale
Centrifuga radiala cu diametrul de 800 mm Lyson Classic Line...
4.900,00 RON
Centrifuga apicola radiala 42 rame de 1/2, 30 rame de 3/4 sau 24 rame de 1/1 900mm LYSON
Centrifuga apicola radiala 42 rame de 1/2, 30 rame de 3/4 sau 24 rame de 1/1 900mm LYSON Centrifuge radiale
Centrifuga radiala cu diametrul de 900 mm Lyson Classic Line Capacitate:...
5.600,00 RON
Centrifuga apicola radiala semiautomata 18 rame 3/4 - 30 rame 1/2 LYSON
Centrifuga apicola radiala semiautomata 18 rame 3/4 - 30 rame 1/2 LYSON Centrifuge radiale
Centrifuga apicola radiala semiautomata din inox Capacitate: -30...
6.050,00 RON
Centrifuga apicola radiala fullautomata 18 rame 3/4 - 30 rame 1/2 Lyson Classic Line
Centrifuga apicola radiala fullautomata 18 rame 3/4 - 30 rame 1/2 Lyson Classic Line Centrifuge radiale
Centrifuga apicola radiala fullautomata din inox LYSON Capacitate: -30...
6.500,00 RON
Centrifuga apicola radiala semiautomata 38 rame 1/2 - 30 rame 3/4 - 18 rame 1/1 LYSON
Centrifuga apicola radiala semiautomata 38 rame 1/2 - 30 rame 3/4 - 18 rame 1/1 LYSON Centrifuge radiale
Centrifuga apicola radiala semiautomata din inox Lyson Capacitate: -38...
6.500,00 RON
Centrifuga apicola radiala semiautomata 30 rame 1/2 - 24 rame 3/4 - 6 rame 1/1 LYSON
Centrifuga apicola radiala semiautomata 30 rame 1/2 - 24 rame 3/4 - 6 rame 1/1 LYSON Centrifuge radiale
Centrifuga apicola radiala semiautomata din inox Capacitate: -30 rame...
6.700,00 RON
Centrifuga apicola radiala fullautomata 38 rame 1/2 - 30 rame 3/4 - 18 rame 1/1 LYSON
Centrifuga apicola radiala fullautomata 38 rame 1/2 - 30 rame 3/4 - 18 rame 1/1 LYSON Centrifuge radiale
Centrifuga apicola radiala fullautomata din inox LYSON Capacitate: -38...
6.900,00 RON
Centrifuga apicola radiala fullautomata 30 rame 1/2 - 24 rame 3/4 - 6 rame 1/1 LYSON Classic Line
Centrifuga apicola radiala fullautomata 30 rame 1/2 - 24 rame 3/4 - 6 rame 1/1 LYSON Classic Line Centrifuge radiale
Centrifuga apicola radiala fullautomata din inox LYSON Classic Line...
7.200,00 RON
Centrifuga apicola radiala semiautomata 42 rame 1/2 - 42 rame 3/4 - 24 rame 1/1 LYSON
Centrifuga apicola radiala semiautomata 42 rame 1/2 - 42 rame 3/4 - 24 rame 1/1 LYSON Centrifuge radiale
Centrifuga apicola radiala semiautomata din inox Lyson Capacitate: -42...
7.700,00 RON
Centrifuga apicola radiala semiautomata 56 rame 1/2 - 48 rame 1/3 - 48 rame 1/1 LYSON
Centrifuga apicola radiala semiautomata 56 rame 1/2 - 48 rame 1/3 - 48 rame 1/1 LYSON Centrifuge radiale
Centrifuga apicola radiala semiautomata din inox Lyson Capacitate: -56...
8.600,00 RON
Centrifuga apicola radiala fullautomata 42 rame 1/2 - 42 rame 1/3 - 24 rame 1/1 LYSON
Centrifuga apicola radiala fullautomata 42 rame 1/2 - 42 rame 1/3 - 24 rame 1/1 LYSON Centrifuge radiale
Centrifuga apicola radiala fullautomata din inox Lyson Capacitate: -42...
8.700,00 RON
Centrifuga apicola radiala fullautomata 56 rame 1/2 - 48 rame 1/3 - 48 rame 1/1 LYSON
Centrifuga apicola radiala fullautomata 56 rame 1/2 - 48 rame 1/3 - 48 rame 1/1 LYSON Centrifuge radiale
Centrifuga apicola radiala semiautomata din inox Lyson Capacitate: -56...
9.000,00 RON